1918. június 16.

A Szlovák Tanácsköztársaság kikiáltása Eperjesen a magyar fegyverek védelme alatt. Elnöke egy cseh kommunista hírlapíró, Antonín Janoušek. Tíz népbiztosságot állítanak fel, amelyek vezetői között nagy számban vannak magyar bolsevikok.

Közülük legismertebb a hadügyi népbiztos, Münnich Ferenc, aki megkezdi egy szlovák Vörös Hadsereg felállítását is. A kialakított hadsereg június végére 50 ezres létszámú. Azonban az antant követelésére végrehajtott kiürítéssel ez a hadsereg is visszavonul Miskolc térségébe. Magának a szlovák tanácskormánynak a felállítása nem mondható sikertörténetnek. A három hétig, július 7-ig fennálló, magyar bábállamként elkönyvelt államalakulat a magyar tanácskormány intézkedéseit másolja, például 20 munkás felett államosítja a vállalkozásokat. Érthetően a városok polgárságában, vagy a vidéki szlovákságban nagy rokonszenvet nem váltanak ki intézkedéseikkel. Az antantot bosszantja, hogy egy újabb bolsevik állam alakult a Kárpát-medencében, míg a magyar Vörös Hadsereg katonái között rendkívül demoralizáló hatású az új szlovák állam megalakítása. A katonák hazafias elképzeléseiben Magyarország integritásának helyreállítása szerepelt, nem egy szlovák bolsevik államért tették kockára az életüket. (Révész és Bödők, 2019. szeptember 16.)