1919. szeptember 8.

Léva Pellé francia tábornagy megérkezett.


A Kálnai úton a vásártér mellett diadalkapu volt felállítva, ahol Dr. Mičura Márton Bars vármegye zsupánjának vezetése mellett megjelentek Ravasz Viktor főszolgabíró, Dr. Zošťák András polgármester, tisztviselők, tanintézetek tanári kara és a hitfelekezetek küldöttei. A diadalkapunál Dr. Mičura Márton üdvözölte a tábornagyot. Ezután két kislány tót és magyar nyelven üdvözölte a generálist. Ezután kocsisorban a menet az Oroszlán-szállóhoz vonult, hol villásreggelit adtak a mindegy ötven megjelentnek. A reggeli végeztével a generális autóra ült s Ipolyság felé indult.